انواع سیم افشان

ساختار لایه ها:

Cu/PVC

ساختار سیم:

✔ جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی ISIRI 3084 (IEC 60228)

✔ جنس عایق: آمیزه PVC نوع C

✔ رنگ بندی عایق: مطابق درخواست مشتری

کاربرد:

این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی، ماشین آلات و در تابلوهای فرمان که به انعطاب پذیری زیادی نیاز دارند به کار می روند.

قرارگیری مستقیم این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل، کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد.

ترجمه »