انواع سیم مفتولی

ساختار لایه ها:

Cu/PVC

ساختار سیم:

✔ جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)، برای هادی تا سطح مقطع 16mm² و کلاس 2 (نیمه افشان) برای کلیه سایزهای هادی، مطابق استاندارد ملی ISIRI 3084 (IEC 60228)

✔ جنس عایق: آمیزه PVC نوع C

✔ رنگ بندی عایق: مطابق درخواست مشتری

کاربرد:

این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی، ماشین آلات و در تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می روند.

قرارگیری  این نوع سیم ها در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد.

ترجمه »